Historic Smithton Inn

900 W. Main St., Ephrata, Pennsylvania 17522
Top